تدریس خصوصی و نیمه خصوصی تافل در ارومیه

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی تافل در ارومیه

استراتژی ها و تکنیک های مدیریت زمان و تست زنی – تکالیف هدفمند و مداوم – آزمون های شبیه سازی شده موضوعی و جامع منظم – …معرفی تمامی منابع ارزشمند از قبیل کتاب, جزوه, فایل های صوتی و تصویری, منابع