پاورپوينت درس مبانی جغرافیای شهری

پاورپوينت درس مبانی جغرافیای شهری

رفتن به سايت اصلي

دانلود پاورپوينت درس مبانی جغرافیای شهری جهت رشته جغرافيا قالب  214 اسلايد و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

 

 

 

جغرافياي شهري بر نظام فضائي و موقع شهر تاكيد دارد. علل پراكندگي مكانهاي شهري و تشابهات و تناقضات اجتماعي_ اقتصادي آنها را در ارتباط با شرايط مكاني مطالعه مي‌كند.
جغرافياي شهري الگوهاي فضائي پديده‌هاي شهري را هم از نظر پراكندگي و هم از جنبه تاثير متقابل آنها بر يكديگر مطالعه مي‌كند.

 

 

 

 

 

به معني شكل‌گيري پديده‌هاي شهري در سطوح خطي، شبكه‌اي، سطحي و نظاير آن است كه در آن موضوعاتي همچون تاثير متقابل فضائي آمدوشد روزانه به محل كار يا به مراكز خريد، جابجائي محلّه مسكوني, مسكن در داخل شهرها و … بررسي مي‌شود.

 

 

 

 

 

 

نظريه‌اي درباره موقع، رشد و پراكندگي فضايي سكونتگاه‌هاي شهر است.
براي اولين بار در تاريخ علم جغرافيا، روابط متقابل ساخت‌هاي فضايي و ساخت‌هاي اجتماعي شهرها به صورت علمي تبيين شد.‌
بر اساس اين نظريه  به موازات فاصله گرفتن از مركز شهر، پايگاه‌هاي اقتصادي- اجتماعي خانواده‌هاي شهري كاهش مي‌يابد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل اول: حدود و قلمرو جغرافیای شهری
چیستی جغرافیای شهری
محورهای اصلی در چهارچوب مطالعات جغرافیای شهری
مفهوم پراکندگی الگوهای فضائی در جغرافیای شهری
دیدگاه‌ها در بررسی الگوهای‌ فضائی توسعه ‌شهری
قلمروهای جغرافیای شهری
تعریف پدیده شهر و شهرنشینی
قلمرو مطالعات جغرافیای شهری سنتی
همگرایی و ارتباط جغرافیای شهری با علوم مجاور
قلمرو مطالعات جغرافیای شهری جدید
شبکه‌ها یا سیستمهای شهری
سیستم شهری و زیر سیستمهای میان شهری
نمونه‌هایی از تاثیر ارزشهای اجتماعی_ اقتصادی نظام حاکم بر شرایط داخلی شهرها
سیر تکوینی نظرات و مطالعات در جغرافیای شهری
نظریه ژرژ کهل (۱۸۴۱)
نظرات چارلز کُولی (۱۸۹۴)
مطالعات آلفرد هتنر (۱۸۹۵)
نظریه اتو اشلوتر (۱۸۹۹)
نظرات فردریک راتزل
نظرات الن چرچیل سمپل (۱۹۱۱-۱۸۹۷)
نظرات پتریک گدس (اوایل دهه ۱۹۲۰)
نظرات گریفیت تیلور (۱۹۴۶ )
دوره‌های تحول در مطالعات جغرافیای شهری
دوره جغرافیای سنتی (۱۹۵۵-۱۹۰۰)
دوره انقلاب کمّی (۱۹۷۰-۱۹۵۵)
دوره نظریه‌های اجتماعی و مکتبهای فلسفی (۱۹۷۰ به بعد)
رویکردها در موجهای تحول در جغرافیای شهری
رویکردهای علمی_ فلسفی در تحولات جغرافیای شهری
مکتبهای علمی_ فلسفی در تحولات جغرافیای شهری
اهمیت مطالعه تطبیقی در جغرافیای شهری
ابعاد اجتماعی و اقتصادی جغرافیای شهری
مدل سیستم اجتماع شهری
عوامل جهانی در ارتباط با مسائل شهری
سطوح مطالعاتی در جغرافیای شهری
پنج عامل اساسی در مطالعه کلان از شهرهای کشورهای جهان سوم
دیدگاه‌ها در تحلیل مسائل جغرافیای شهری
اقتصاد سیاسی و جغرافیای شهری
تحلیل تخصیص منابع و جغرافیای شهری
مدیران شهری و جغرافیای شهری
محیط محلّی و جغرافیای شهری
نتیجه‌گیری از سطوح نگرش تحلیل در جغرافیای شهری
مباحث ‌برجسته و جدید در جغرافیای شهری
جغرافیای شهری و تصمیمات سیاسی
جغرافیای شهری و نقش دولت‌ها
جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر
جغرافیای شهری، برنامه ریزی ‌شهری و گروه‌های اجتماعی
مدلهای مناسبات جغرافیدانان و برنامه ریزان با گروه های اجتماعی
جغرافیای شهری و توسعه پایدار
مفهوم توسعه پایدار شهری
مباحث تازه در جغرافیای شهر
فصل دوم: شهر و مفاهیم شهری
ملاکهای شناخت شهر از روستا
ابعاد اکولوژیکی
اقتصاد و شرایط شغلی
خصیصه‌های اجتماعی_ فرهنگی
نگرشها نسبت به تعاریف و مفاهیم شناخت شهر از روستا
نگرش جامعه‌شناختی
نگرش جغرافیایی
نظر کارشناسان سازمان‌ملل در شناخت شهر از روستا
نگرش جمعیتی
شناخت شهر بر پایه کارکرد اقتصادی
کارکردهای مورد تاکید در شناخت شهر از روستا
کارکرد شهرها در طول تاریخ
کارکردهای توزیع، مبادله و خدماتی شهر
ویژگی‌های روستایی در برابر ویژگی‌های شهری
مفهوم شهرنشینی
تفاسیر مختلف در مورد مفهوم شهرنشینی
ویژگی‌های شهرنشینی
مفهوم شهرگرائی و تفاسیر مربوط به آن
مفاهیم شهر و شهرک
تعاریف مادرشهر
ویژگی‌های کالبدی و اقتصادی مادرشهر
توپوگرافی اجتماعی مادرشهرها
حوزه مادرشهر
تعریف مگالاپلیس (ابرشهر)
مشخصات مگالاپلیس
مگالاپلیسهای معروف جهان
بخش مرکزی شهر
اجزاء شهر
ویژگیهای بخش مرکزی شهر
تعیین محدوده بخش مرکزی شهرها
نمونه‌هایی از بخش مرکزی شهرها
مفهوم حومه‌نشینی و حومه‌های شهری
تاریخچه حومه شینی
امتیازات حومه شینی
نظرات مخالفان حومه‌های شهری
عوامل موثر در توسعه حومه‌ها
مفهوم دهشهر
مشخصات منطقه دهشهر
مفهوم روستاشهر
مفهوم حاشیه‌نشینی و حاشیه‌نشینان شهری
فرایند ایجاد حاشیه‌نشینی
مشخصات ساخت و بافت فیزیکی مناطق حاشیه‌نشین
عوامل موثر در مهاجرتهای روستایی
تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ناشی از مهاجرتهای روستائی
عوامل مهاجرتهای روستایی به شهرها
ویژگی‌های شهرهای جهان سوم
رفتار اجتماعی و فضای شهری
آسیب‌شناسی‌اجتماعی و فضای شهری
موقع مطلق شهرها
موقع نسبی شهره
فصل سوم: تاریخ شهرنشینی و جغرافیای تاریخی شهر
پیدایش حیات روی کره زمین
تاریخ سکونت روی کره زمین
ایجاد سکونتگاه‌های روستایی
ویژگی های سکونتگاه‌های شهری اولیه
هسته‌های اولیه شهرنشینی
نواحی منشا نخستین شهرها
شهرهای اولیه در ناحیه بین‌النهرین
شهرهای اولیه در نواحی رود نیل، رود سند و آناتولی
عوامل توسعه و نابودی شهرهای اولیه
ساخت شهرهای اولیه؛ دولتشهرهای سومری
نظام سیاسی دولت شهرهای سومری
ویژگی‌های شهرهای اولیه
عوامل شناخت شهر از روستا در آغاز تمدن بشری
پایگاه‌های تفکر در منشاء پیدایش شهرها
پایگاه تفکر جبرجغرافیایی
پایگاه تفکر پخش گرایی
پایگاه تفکر تکامل سکونتگاه‌ها
نظریه‌های مربوط به علل پیدایش شهرها
نظریه جامعه آبی (هیدرولیک)؛ مفهوم مازاد تولید
نظریه اقتصادی؛ شهر بعنوان مکان بازار
نظریه نظامی؛ شهر به عنوان یک محل دفاعی محکم
نظریه مذهبی: شهر بعنوان عبادتگاه
فرایند ایجاد شهرهای یونانی
ساختار و کارکرد شهرهای یونانی
محدودیت رشد شهرها و ایجاد کولونی‌های یونانی
ساختار شهرهای رومی
ویژگی شهرهای رومی
وضعیت شهرنشینی در دوره قرون وسطی و مقاطع آن
مورفولوژی شهرهای دوره قرون وسطی و عوامل توسعه آنها
کارکرد و ساخت اجتماعی شهرهای دوره قرون وسطی
عوامل مؤثر در شکل‌گیری و شکل‌یابی شهرهای قرون وسطی
ساخت و شکل شهر و گروه‌های تاثیرگذار در دوره رنسانس
نظرات معماران، نظریه‌پردازان شهری و مهندسان نظامی
طرح شهر آرمانی در دوره رنسانس
انواع شهرهای ماقبل صنعتی
ویژگی های شهرهای فئودالی
ویژگی های شهرهای تجاری
ویژگی های شهرهای استبدادگران
ویژگی‌های شهرهای صنعتی
تاثیرات انقلاب صنعتی در سازمان‌ شهر
پیدایش و رشد مکتبهای فلسفی_ سیاسی
شهر و شهرنشینی در دوره استعمار
ساخت فیزیکی شهرهای استعمارزده
ساخت اجتماعی شهرهای استعمار زده
خصیصه‌های شهرهای افریقا بعد از استقلال
شهر و شهرنشینی در دوره اسلامی
وجه مشخصه شهرهای اسلامی
چگونگی ایجاد شهرهای اسلامی
عناصر تشکیل دهنده مورفولوژی شهرهای اسلامی
دوره معاصر؛ شهرهای فراصنعتی و جدید
مشخصات ابرشهرها و شهرهای جهانی
ساخت اجتماعی و شیوه ندگی در شهرهای فراصنعتی
فصل چهارم: ساخت شهر
مفهوم ساخت شهر
رویکردهای مطالعه ساخت شهر
رویکرد اکولوژیکی در مطالعه ساخت شهر
عوامل پایداری نظام اکولوژی شهری
مفهوم رقابت و جابجایی
مراحل اکولوژیکی گسترش شهرها
تفکرات مؤثر بر رویکرد اکولوژی شهری
رویکرد اقتصادی در مطالعه ساخت شهر
توزیع کاربری ها بر اساس ارزش اقتصادی از مرکز شهر
رویکرد نظام‌های فعالیت در مطالعه ساخت شهر
نظریه ارنست برگس؛ الگوی ساخت دوایر متحدالمرکز
نقد نظریه برگس
رد نظریه برگس
نقد مبتنی بر بسط نظریه برگس
نظریه همر هویت؛ ساخت قطاعی شهر
اصول تشکیل دهنده نظریه ساخت قطاعی شهر
نظریه؛ ساخت چند هسته‌ا‌ی
مفهوم هسته شهری و علل پیدایش هسته‌های شهری
تعداد و موقع ‌هسته‌های اصلی شهر
علل تشکیل ساخت چندهسته‌ای
نظریه پترمن در مورد شهرهای انگلستان
نظریه ساخت ستاره‌ای شکل
نظریه موریس دوی
نظریه کالوین اشمید؛ ساخت شهر با بررسی‌های آماری
نظریه رابرت دیکنسن؛ ساخت عمومی شهرها
نظریه ساخت طبیعی شهر
ساخت خطی یا کریدوری شهرها
محورهای اصول بررسی‌های مربوط به ساخت شهر
عوامل در تعیین ساخت شهرها
تغییرات در نظریه‌های اصلی ساخت و توسعه شهری
عوامل موثر در ساخت بخش مرکزی شهرها
مناطق در حال توسعه بخش مرکزی شهرها
توسعه بخش مرکزی شهرها و عوامل محدود کننده آن
ساخت منطقه واحدهای مسکونی
مناطق ایجاد واحدهای مسکونی جدید در شهر
عوامل مؤثر در انتخاب منطقه مسکونی
عوامل موثر در ساخت منطقه‌مسکونی
الگوهای ساخت منطقه‌مسکونی
عناصر شکل دهنده مورفولوژی شهر
عوامل موثر در در مورفولوژی و ساخت شهرها
رابطه نقش شهر با ساخت مورفولوژیکی آن

 • استفاده از داده های لاگهای مختلف و اطلاعات مغزه جهت تخمین تراوایی

  استفاده از داده های لاگهای مختلف و اطلاعات مغزه جهت تخمین تراوایی لاگ دانلود پایان نامه تخمین تراوایی اطلاعات مغزه خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن استفاده از داده های لاگهای مختلف و اطلاعات مغزه جهت تخمین تراوایی تخمین تراوایی با داده…

 • جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف

  جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف منع محاکمه مجدد قاعده منع رسیدگی مجدد قاعده منع مجازات مضاعف منع محاکمه مجدد پایان نامه قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف جایگاه قاعده…

 • دانلود پاورپوینت انواع حافظه

  دانلود پاورپوینت انواع حافظه پاورپوینت انواع حافظه پاورپوینت انواع حافظه کامپیوتر پاورپوینت تقسیم بندی حافظه رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت انواع حافظه  جهت رشته IT  در قالب 39 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و…

 • پاورپوینت فصل چهارم ریاضی نهم مبحث نماد علمی

  پاورپوینت فصل چهارم ریاضی نهم مبحث نماد علمی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث نماد علمی در قالب 1 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی هشتم پیروزی فرهنگ بر شمشیر

  پاورپوینت درس 16 مطالعات اجتماعی هشتم پیروزی فرهنگ بر شمشیر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش تدریس درس 16 مطالعات اجتماعی هفتم با عنوان پیروزی فرهنگ بر شمشیر به دانش آموزان کلاس هشتم متوسطه در قالب 74 اسلاید و…

 • پایان نامه سلامت روانی کارکنان شهرداری

  پایان نامه سلامت روانی کارکنان شهرداری کلمات کلیدی : پایان نامه سلامت روان پایان نامه سلامت روانی پایان نامه روانشناسی سلامت پایان نامه های سلامت روان پایان نامه درباره سلامت روانی موضوع پایان نامه روانشناسی سلامت پایان نامه سلامت روانی…

 • پاورپوینت فصل چهارم مبحث توان و ریشه ریاضی نهم

  پاورپوینت فصل چهارم مبحث توان و ریشه ریاضی نهم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی نهم متوسطه مبحث توان و ریشه در قالب 12 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • دانلود پاورپوینت رشد شناخت اجتماعی

  دانلود پاورپوینت رشد شناخت اجتماعی پاورپوینت آماده رشد شناخت اجتماعی پاورپوینت در مورد شناخت اجتماعی دانلود پاورپوینت شناخت اجتماعی و رشد آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت رشد شناخت اجتماعی جهت رشته علوم تربیتی در قالب 52 اسلاید و…

 • دانلود پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر

  دانلود پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر قند پاورپوینت نحوه کار ماشین های برداشت چغندر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ماشین های برداشت چغندر جهت رشته کشاورزی در قالب 26…

 • پاورپوینت HIV ویروس های منتقله از راه جنسی

  پاورپوینت HIV ویروس های منتقله از راه جنسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت HIV ویروس های منتقله از راه جنسی جهت رشته پزشکی در قالب 49 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش افسردگی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش افسردگی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه افسردگی مبانی نظری افسردگی پیشینه تحقیق افسردگی پیشینه داخلی افسردگی پیشینه خارجی افسردگی پیشینه پژوهش افسردگی پیشینه نظری افسردگی ادبیات نظری افسردگی چارچوب نظری افسردگی ​​​​​​​پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت چگونه در کارکنان بد قلق خود ایجاد انگیزه کینم

  پاورپوینت چگونه در کارکنان بد قلق خود ایجاد انگیزه کینم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت چگونه در کارکنان بد قلق خود ایجاد انگیزه کینم جهت رشته مدیریت در قالب 41 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

 • پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج

  پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت رود خانه جاج مقاله پاورپونیت روش تحقیق کاربردتکنیکهای تشخیص الگو درارزیابی تغییرات زمانی ومکانی کیفیت…

 • بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات اسلامی

  بررسی بغی از دیدگاه شیعه و قانون مجازات اسلامی بغی مجازات بغات ارکان جرم بغی بغی در قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات باغی بغی در قانون مجازات جدید بغی در قانون جدید تحلیل جرم بغی بررسی بغی از دیدگاه شیعه…

 • پاورپوینت هزینه سرمایه

  پاورپوینت هزینه سرمایه رفتن به سايت اصلي عنوان: پاورپوینت هزینه سرمایه ( به همراه حل تشریحی تمرینات و مسائل) دسته: مدیریت مالی-حسابداری فرمت: پاورپوینت تعداد اسلاید: 40 اسلاید این فایل در زمینه هزینه سرمایه می باشد که می تواند به…

 • بررسی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه

  بررسی و اولویت بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در کتابخانه مقاله مدیریت دانش مقاله استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش عوامل كلیدی اجرای موفق مدیریت دانش مقاله عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در کتابخانه پیاده سازی…

 • پاورپوینت کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی

  پاورپوینت کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کاربرد مدیریت ریسک در تجهیزات پزشکی جهت رشته مدیریت در قالب 63 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • مدیریت زباله های شهری

  مدیریت زباله های شهری انواع زباله ها بهداشت محیط زباله های شهری مدیریت زباله های شهری مدیریت زباله های شهری طبقه بندی مواد زاید جامد روش‌های دفع زباله دانلود مقالات محیط زیست دانلود مقالات رشته محیط زیست رفتن به سایت…

 • مقاله سازمان همکاری شانگهای

  مقاله سازمان همکاری شانگهای اعضای شریك گفتگو سازمان‌های بین المللی سازمان همکاری شانگهای سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله…

 • کارآموزی حسابداری در شركت نفت

  کارآموزی حسابداری در شركت نفت صورتهای مالی در شركت نفت دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری دانلود گزارش کارآموزی شركت نفت دانلود کارآموزی در شركت نفت رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در شركت نفت مقدمه …

 • مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران

  مقاله علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران ارزش ویژه برند مقاله ارزش ویژه برند عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند مقاله عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکتهای بیمه علل موثر بر ارزش ویژه برند…

 • پاورپوینت آشنایی با سیاست های خانه سازی

  پاورپوینت آشنایی با سیاست های خانه سازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با سیاست های خانه سازی جهت رشته عمران و شهرسازی در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

 • دانلود تحقیق مالیات و مفاهیم اصلی آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق مالیات و مفاهیم اصلی آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مالیات و مفاهیم اصلی آن با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • دانلود تحقیق بازخورد و اصول اساسی در ارائه آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق بازخورد و اصول اساسی در ارائه آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی بازخورد و اصول اساسی در ارائه ی آن با فرمت docx در قالب 43 صفحه ورد بصورت کامل و…

 • پاورپوینت حسابداری منابع انسانی

  پاورپوینت حسابداری منابع انسانی پاورپوینت حسابداری منابع انسانی و سرمایه فکری پاورپوینت حسابداری منابع انسانی مقاله پاورپوینت حسابداری منابع انسانی ppt پاورپوینت حسابداری منابع انسانی و اخلاق پاورپوینت حسابداری منابع انسانی کتاب رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت حسابداری منابع…

 • پاورپوینت آشنایی با مهندسی بندر

  پاورپوینت آشنایی با مهندسی بندر پاورپوینت مهندسی بندر دانلود پاورپوینت مهندسی بندر پاورپوینت درباره مهندسی بندر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی بندر جهت رشته عمران و شهرسازی در قالب 17 اسلايد و با فرمت ppt به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی دوسوگرا 38 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک دلبستگی دوسوگرا 38 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سبک دلبستگی دوسوگرا مبانی نظری سبک دلبستگی دوسوگرا پیشینه تحقیق سبک دلبستگی دوسوگرا پیشینه داخلی سبک دلبستگی دوسوگرا پیشینه خارجی سبک دلبستگی دوسوگرا…

 • پاورپوینت موسیقی و احکام آن

  پاورپوینت موسیقی و احکام آن پاورپوینت احکام موسیقی پاورپوینت احکام موسیقی دانلود پاورپوینت موسیقی و احکام آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت موسیقی و احکام آن جهت رشته ی معارف در قالب 36  اسلاید و با فرمت pptx به…

 • بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل ترکیبی کانو و تحلیل شکاف

  بررسی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان با استفاده از مدل ترکیبی کانو و تحلیل شکاف بانک مدل کانو تحلیل شکاف کیفیت خدمات خدمات اکترونیکی تأثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر بانکداری الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان دانلود مقالات…

 • پرسشنامه بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند

  پرسشنامه بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر وفاداری مشتری به برند پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند پرسشنامه ارزش برند…

 • پاورپوینت معماری حیوانات ، معماری طبیعت

  پاورپوینت معماری حیوانات ، معماری طبیعت پاور پوینت معماري حيوانات پاور پوینت معماری برگرفته از حیوانات پاور پوینت مقاله معماری حیوانات پاور پوینت معماری خانه حیوانات پاور پوینت پاورپوینت معماری حیوانات پاور پوینت معماری لانه حیوانات پاور پوینت معماری با…

 • پاورپوینت کارآفرینی در اسلام

  پاورپوینت کارآفرینی در اسلام پاورپوینت کارآفرینی در اسلام تحقیق کارآفرینی در اسلام مقاله کارآفرینی در اسلام بررسی کارآفرینی در اسلام کارآفرینی در اسلام کارآفرینی در اسلام+ppt تعریف کارآفرینی از دیدگاه اسلام اسلام و فرهنگ کارآفرینی کارآفرینی وسیله تقرب الهی کارآفرینی…

 • دانلود تحقیق رفتار شهروندی و انواع آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق رفتار شهروندی و انواع آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی رفتار شهروندی و انواع آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت مفهوم و آثار مشهور معماری ارگانیک

  پاورپوینت مفهوم و آثار مشهور معماری ارگانیک پاورپوینت اهداف معماری ارگانیک پاورپوینت انواع معماری ارگانیک پاورپوینت تاریخچه معماری ارگانیک پاورپوینت معماری ارگانیک معماری ارگانیک ppt پاورپوینت سبک معماری ارگانیک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مفهوم و اثار مشهور معماری…

 • پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری ازطریق قضاوت بیماران تحت درمان

  پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با مشتری ازطریق قضاوت بیماران تحت درمان پرسشنامه crm پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری پرسشنامه قضاوت بیماران تحت درمان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی مدیریت ارتباط با…