بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

دانلود پایان نامه پلیمر
پلیمریزاسیون
صنایع اکستروژن
دانلود پایان نامه نقش pvc در صنعت و زندگی
بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی
دانلود پایان نامه صنایع
دانلود پایان نامه مهندسی صنایع

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته صنایع

بررسی صنعت پلیمر با تاکید بر نقش pvc در صنعت و زندگی

 

چکیده

علیرغم گسترش روزافزون واحدهای تولیدی محصولات پلاستیکی در سالهای اخیر و توسعه صنایع پتروشیمی هنوز کمبود اطلاعاتی خصوصا به زبان فارسی در صنعت پلاستیک کاملا مشهود و محسوس می باشد مضافا اینکه تقریبا کلیه منابع اطلاعاتی قابل دسترس نیز به زبان اصلی بوده که صرفا جهت استفاده طیف خاصی از علاقمندان می باشد و برای سایر علاقمندان بویژه تولیدکنندگان هنوز تجربه تنها راه گردآوری اطلاعات و پیشرفتهای فنی محسوب می گردد.فقدان و یا کمبود منابع اطلاعاتی به زبان فارسی از یکطرف و ارتباط ضعیف دانشگاهها و مراکز تولیدی و نیز اشاعه فرهنگ کپی سازی محصولات و اصطلاحات فنی کشورهای صنعتی پیشرفته از طرف دیگر مهمترین عواملی بوده اند که موجبات ایجاد خلاء علمی – عملی موجود و نهایتا دوگانگی در زبان مشترک دانشگاه و صنعت را فراهم ساخته و باعث بوجود آمدن تئوری محض دانشگاهی و تجربه محض کارگاهی گردیده اند .

 

این پروژه  در بخش اول مروری بر صنعت مهم پلیمر و پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن و دستگاههای مربوط را خواهیم داشت و در بخش دوم اهمیت ونقش مهم pvc در صنعت و زندگی روزمره را بررسی می کنیم .

 

در فصل نخست به معرفی وبررسی فرآیندهای گوناگون تولید پی وی سی پرداخته شده است .نرم کننده ، پایدار کننده ، روان کننده ، پرکننده ، رنگینه و… مواد افزودنی گوناگونی هستند که به میزان کم در آمیزه های پی وی سی مصرف می شوند . در فصل دوم به یکایک مواد یاد شده و نقش کاربردی هر کدام اشاره شده است .فصل سوم حاوی ویژگی ها و عوامل تعیین کننده در فرآورده های پی . وی . سی مثل : استحکام کششی ، پایداری حرکتی و نوری و انعطاف پذیری می باشد و آگاهی از این عوامل امکان تولید محصولی با کیفیت مناسب از پی . وی . سی را میسر می سازد .قیمت آمیزه های پی . وی . سی در فصل چهارم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .فصل پنجم ، دربرگیرنده فرمولاسیون های مختلف از محصولات پی . وی . سی است که می تواند برای دست درکاران و صاحبان این صنعت سودمند باشد .مهمترین تولیدکنندگان جهانی پی . وی . سی به منظور آگاهی بیشتر خوانندگان ، در فصل ششم معرفی شده اند .

 

 

 

کلمات کلیدی:

پلیمر

پلیمریزاسیون

صنایع اکستروژن 

نقش pvc در صنعت و زندگی

 

 

 

فهرست مطالب

چكیده     1

مقدمه    3

 

بخش اول : پلیمریزاسیون و صنایع اکستروژن

فصل اول : پلیمرها به زبان ساده 

1- تعریف    9

1-1 تهیه پلیمرها    9

2-1 روش های تولید پلیمرها    9

1-2-1 پلیمریزاسیون زنجیره ای    10

2-2-1 پلیمریزاسیون تقطیری یا تراکمی    10

3-2-1 پلیمریزاسیون مرحله ای    10

3-1 بافت ساختمانی پلیمرها    11

1-3-1 ماکرومولکولهای خطی    11

2-3-1 ماکرومولکولهای مشبک    11

4-1 تقسیم بندی پلیمرها    12

1-4-1 ترموپلاستها    12

2-4-1 الاستومرها    12

3-4-1 ترموپلاستها    13

4-4-1 ترموپلاستهای الاستومر    13

5-1 تغییر فاز پلیمرها در برابر افزایش دما     13

 

فصل دوم : طرز شناسایی پلیمرها    

2- مقدمه    16

1-2 شکل ظاهری    16

2-2 جرم مخصوص ماده پلیمری    17

3-2 اثر حلال های شیمیایی    18

4-2 اثر گرمایی    19

5-2 تعیین مقدار PH    20

6-2 اشتعال با شعله    21

 

فصل سوم : روشهای آماده سازی مواد پلیمری  

3- مقدمه    25

1-3 آسیاب کردن     25

2-3 مخلوط سازی    27

1-2-3 همزن ها    27

2-2-3 خمیرزن ها    27

3-2-3 مخلوط کننده ها    29

3-3 رطوبت زدایی (خشک کردن)    30

 

فصل چهارم : اکسترودرها  

4- اکسترودر کردن    32

1-4 تعریف     32

1-1-4 اکسترودرهای خمیری کننده    33

2-4 مارپیچ اکسترودر    35

3-4 انواع مارپیچ ها    36

4-4 اکسترودرهای خمیری کننده با مارپیچ سه منطقه ای (ESE-ZG)     

1-4-4 گذرگاهها و عملکرد آنها    38

1-1-4-4 قیف تغذیه ای    38

2-1-4-4 منطقه تغذیه    39

3-1-4-4 منطقه تراکم (یا تبدیل)    40

4-1-4-4 منطقه خروجی یا مترینگ    41

2-4-4 شاخص کار اکسترودرهای یک مارپیچه    41

3-4-4 نقطه کار اکسترودرهای یک مارپیچه    42

5-4 نقاط ضعف اکسترودرهای یک مارپیچه    42

1-5-4 درجه انتقال ماده     42

2-5-4 تشکیل پروفیل فشار    43

6-4 اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه فشاری (ESE-ZN)     43

7-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه با منطقه تغذیه صاف و منطقه تغذیه فشار    45

1-7-4 عمق کانال    45

2-7-4 پروفیل فشار    46

3-7-4 قطعات کمکی مارپیچ ها    46

8-4 اکسترودرهای یک مارپیچه گازدار (Vent-Extruder).    47

9-4 اکسترودرهای دو مارپیچه (DSE).    49

1-9-4 مارپیچ های اکسترودرهای دو مارپیچه    50

1-1-9-4 جهت گردشی مارپیچ ها    50

2-1-9-4 قرارگیری مارپیچ ها نسبت به یکدیگر    51

3-1-9-4 مشخصات هندسی مارپیچ ها    52

2-9-4 مقایسه اکسترودرهای یک مارپیچه(ESE) و دو مارپیچه (DSE)    53

1-2-9-4 دمای ماده پلیمری    53

2-2-9-4 شاخص انتقال    53

3-2-9-4 ساخت پروفیل فشار    54

 

فصل پنجم : تکنولوژی صنایع اکستروژن  

 5- صنایع اکستروژن     55

1-5 لوله های پلیمری    55

1-1-5 تجهیزات خطوط تولید لوله های پلاستیکی    57

1-1-1-5 قالب های اکسترودر    57

2-1-1-5 سیستم های کالیبراسیون    58

1-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر داخلی    59

2-2-1-1-5 کالیبراسیون قطر خارجی     59

3-2-1-1-5 افزایش فشار داخل لوله     60

4-2-1-1-5 سیستم کالیبراسیون واکئوم    61

3-1-1-5 دستگاه کشش یا انتقال لوله    62

2-1-5 لوله های خرطومی    63

3-1-5 پروفیل     64

2-5 فیلمهای پلیمری    64

1-2-5 دستگاههای تولید فیلم دمشی یا blown film machine    66

1-1-2-5 قالب اکسترودر فیلم های دمشی     67

2-1-2-5 خنک سازی فیلم های دمشی    68

3-1-2-5 وسایل و سیستم های خنک کننده فیلم های دمشی    69

       2-2-5 آلیاژ سازی پلیمرها    70

3-5 روشهای دیگر اکستروژنی    71

1-3-5 کابل سازی یا پوشش کاری حلقوی    71

2-3-5 دانه یا گرنول سازی    72

3-3-5 تولید نخ – الیاف و تورهای پلاستیکی    74

1 -3-3-5 تولید نخ و الیاف نساجی    74

2-3-3-5 تولید تورهای لوله یی پلاستیکی    74

 

 بخش دوم : P.V.C   

فصل اول : پی .وی.سی چیست و چگونه تولید می شود     76

1-    فرآیندها    76

1-1    فرآیند تعلیقی    76

2-1 فرآیند امولسیونی    77

3-1 فرآیند توده ای    78

4-1 فرآیند محلول    78

 

فصل دوم : پی.وی.سی و مواد افزودنی        

2-    مواد ا فزودنی    79

1-2    نرم کننده ها    80

1-1-2 انواع فتالات     82

2-1-2 انواع دی استر الیفاتیک    83

3-1-2 انواع فسفات     85

4-1-2 انواع اپوکسی    85

5-1-2 نرم کننده های پلیمری    85

6-1-2 نرم کننده های ویژه    86

2-2 پایدار کننده ها    86

1-2-2 پایدار کننده های قلع     86

2-2-2 پایدارکننده های باریم/کادمیوم و باریم /کادمیوم/روی    88

3-2-2 پایدارکننده های سرب    88

4-2-2 پایدارکننده های غیر سمی    89

3-2 روان کننده ها    89

4-2 پرکننده ها    92

1-4-2 کربنات کلسیم    92

2-4-2 سیلیکات و سیلیکا    93

3-4-2 سولفات باریم    94

4-4-2 هیدروکسید آلومینیم    94

5-4-2 الیاف شیشه     96

6-4-2 دوده     95

7-4-2 خاک اره     95

5-2 اصلاح کننده های ضربه پذیری    95

1-5-2 آمیزه پودر    95

2-5-2 آمیزه مذاب    95

3-5-2 پلیمریزاسیون پیوندی    95

6-2 مواد کمک فرآیند    97

1-6-2 فرآیند اکستروژن     98

2-6-2 فرآیند قالب گیری تزریقی    99

3-6-2 فرآیند کلندرکاری    99

4-6-2 فرآیند قالب گیری دمشی    99

5-6-2 فرآیند شکل دهی حرارتی    101

7-2 مواد اسفنجی کننده    101

8-2 رنگینه ها    102

1-8-2 رنگدانه ها    102

2-8-2 جوهرها    102

3-8-2 رنگینه های ویژه    102

1-3-8-2 رنگدانه های صدفی     103

2-3-8-2 رنگدانه های فلزی    103

3-3-8-2 رنگدانه های فلوئورسان    103

4-3-8-2 رنگدانه های فسفرسان     103

 

فصل سوم : فرآورده های تولید شده از پی.وی.سی چه ویژگی هایی دارند  

3-    ویژگی های فرآورده های پی.وی.سی    104

1-3    سختی    104

2-3 استحکام کششی    105

3-3 بازدهی نرم کننده    105

4-3 افزایش طول نهایی    105

5-3 انعطاف پذیری در دمای اندک     106

6-3 دوام نرم کننده در آمیزه     106

7-3 پایداری حرارتی    107

8-3 پایداری نوری    107

9-3 سمیت    108

10-3 مقاومت شیمیایی    108

11-3 مقاومت در برابر رشد قارچ و باکتری    108

12-3 آتش گیری (اشتعال پذیری)    109

13-3 ویژگی های الکتریکی    109

 

فصل چهارم : بررسی اقتصادی قیمت آمیزه    

 

فصل پنجم

1-5 فرمولاسیون پی.وی.سی نرم و سخت (روش عملی)    112

1-1-5 لوله (در ساختمان سازی)    114

2-1-5 لوله (در آب رسانی)    114

3-1-5 لوله (در فاضلاب)     114

4-1-5 لوله (در تراکم هوا و خلا)    114

5-1-5 لوله (درگاز رسانی)    114

6-1-5 لوله (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)    115

7-1-5 انواع لوله نرم و انعطاف پذیر (پی.وی.سی نرم)    115

2-5 پروفیل    116

1-2-5 فیلم و ورق (سخت)    117

2-2-5 فیلم و ورق (در ساختمان سازی)    117

3-2-5 فیلم و ورق (در بسته بندی)    117

4-2-5 فیلم و ورق (در کارخانه های شیمیایی و مکان های صنعتی)     117

5-2-5 سایر موارد استفاده     117

6-2-5 ورق و فیلم نرم    117

3-5 صنایع تولید کفش    118

4-5 اسفنج پی.وی.سی     118

5-5 الیاف روکش شده     118

6-5 انواع روکش پی.وی.سی    119

7-5 بطری سازی    120

8-5 کاربرد پی.وی.سی در پزشکی    120

9-5 پی.وی.سی و خودروسازی    121

 

فصل ششم : تولید کنندگان جهانی پی.وی.سی    

منابع    136

 

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب کودکان

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب کودکان کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اضطراب کودکان مبانی نظری اضطراب کودکان پیشینه تحقیق اضطراب کودکان پیشینه داخلی اضطراب کودکان پیشینه خارجی اضطراب کودکان پیشینه پژوهش اضطراب کودکان پیشینه نظری اضطراب کودکان…

 • بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت

  بررسی خصوصیات عایق های مایع و کاربرد آنها در در برق قدرت عایق های مایع شکست در عایق های مایع عایق های مایع در برق قدرت خصوصیات فیزیکی و شیمیایی عایق های مایع اثر نوع ولتاژ در ترکیب عایقها تغییرات…

 • مقاله ترجمه شده رشته حسابداری با عنوان نوسانات و پیش بینی درآمد

  مقاله ترجمه شده رشته حسابداری با عنوان نوسانات و پیش بینی درآمد همکاری در فروش فایل فروشگاه ساز فایل همکار در فروش مقاله ترجمه شده دانلود مقاله ترجمه شده رشته حسابداری ماندگاری نوسانات درآمد درآمد های هسته و گذرا پیش…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقدشوندگی 56 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقدشوندگی 56 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نقدشوندگی مبانی نظری نقدشوندگی پیشینه تحقیق نقدشوندگی پیشینه داخلی نقدشوندگی پیشینه خارجی نقدشوندگی پیشینه پژوهش نقدشوندگی پیشینه نظری نقدشوندگی ادبیات نظری نقدشوندگی چارچوب نظری نقدشوندگی…

 • معرفی جامع و کامل معماری خانه ملک زاده یزد

  معرفی جامع و کامل معماری خانه ملک زاده یزد معماری بناهای سنتی خانه ملک زاده یزد نحوه طراحی معماری خانه ملک زاده یزد تاریخچه خانه ملک زاده یزد دانلود تحقیق خانه ملک زاده یزد طراحی معماری خانه ملک زاده یزد…

 • رویکردهای نظری رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن

  رویکردهای نظری رضایت از زندگی و عوامل مرتبط با آن کلمات کلیدی : عوامل مرتبط با رضایت از زندگی ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف رویکردهای نظری رضایت از زندگی پایان نامه نظری رضایت از زندگی پایان نامه رویکردهای نظری رضایت از…

 • بررسی فقهی رابطه انسان و اعضا بدن در معاملات اعضا بدن

  بررسی فقهی رابطه انسان و اعضا بدن در معاملات اعضا بدن معامله اعضای بدن تحقیق در مورد معامله اعضا بدن رابطه حقوقی انسان و اعضاء بدن معامله اعضاء بدن انسان در فقه اماميه رفتن به سایت اصلی برای ورود به…

 • پرسشنامه بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان

  پرسشنامه بررسی مطابقت نسبت استراتژی های محافظت و مراقبت نیروی انسانی با عملکرد کارکنان بیمارستان خدمات رفاهی بیمه و بازنشستگی تندرستی و عملکرد عملکرد کارکنان مدیریت منابع انسانی استراتژی های حفظ و نگهداری نیروی انسانی اهمیت حفظ و نگهداری کارکنان…

 • راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور

  راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار بورس اوراق بهادار منطقه ای مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانلود مقاله راهکارهای افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه کشور…

 • دانلود تحقیق شاخص های توسعه مالی با فرمت ورد

  دانلود تحقیق شاخص های توسعه مالی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی شاخص های توسعه مالی با فرمت docx در قالب 8 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

 • دانلود تحقیق مطالعات انجام شده درباره تعیین کننده های باروری با فرمت ورد

  دانلود تحقیق مطالعات انجام شده درباره تعیین کننده های باروری با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی مطالعات انجام شده درباره تعیین کننده های باروری با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد بصورت کامل…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حسابرسی و پیشینه ی آن در ایران با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد حسابرسی و پیشینه ی آن در ایران با فرمت word رفتن به سايت اصلي خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری حسابرسی و پیشینه ی آن در ایران با فرمت…

 • پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی

  پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی دانلود پاورپوینت ریسک های اموال و دارایی تعریف اموال طبقه بندی ریسک های اموال ودارایی طبقه بندی ریسک از لحاظ منشا ایجاد خسارت طبقه بندی ریسک از لحاظ ماهیت خسارت الگوهای نحوه برخورد با…

 • ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران

  ارزیابی احکام و قواعد داوری در ایران نهاد داوری در ایران داوری درحقوق ایران رابطه‌ دادگاه و داوری احکام و قواعد داوری در ایران بررسی نهاد داوری در ایران دخالت دادگاهها در داوری دخالت دادگاهها در رسیدگیهای داوری دخالت دادگاهها…

 • پاورپوینت مدیریت مهندسی

  پاورپوینت مدیریت مهندسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت مهندسی جهت رشته ی مهندسی در قالب 271 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       بازاریابی فعاليتی است انسانی در…

 • پاورپوینت سيستمهاي هزينه يابي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت

  پاورپوینت سيستمهاي هزينه يابي و هزينه يابي بر مبناي فعاليت کلمات کلیدی : پاورپوینت سيستمهاي هزينه يابي وهزينه يابي بر مبناي فعاليت تحقیق سيستمهاي هزينه يابي وهزينه يابي بر مبناي فعاليت روش شش مرحله اي هزینه یابی سفارش کار تفاوت…

 • تحقیق کامل در مورد معلولیت جسمی و جانبازی

  تحقیق کامل در مورد معلولیت جسمی و جانبازی تحقیق در مورد جانبازان تحقیقی در مورد جانباز مقاله در مورد جانبازی تحقیق در مورد معلولین تحقیق در مورد معلولیت مقاله در مورد روز معلولین مقاله در مورد مشکلات معلولین تحقیق در…

 • پاورپینت آشنایی با چرخه عمر صنعت

  پاورپینت آشنایی با چرخه عمر صنعت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپینت آشنایی با چرخه عمر صنعت جهت رشته صنایع در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …

 • دانلود تحقیق عوامل موثر بر رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران با فرمت ورد

  دانلود تحقیق عوامل موثر بر رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر رفتار و تصمیم گیری سرمایه گذاران با فرمت docx در قالب 44 صفحه ورد…

 • پاورپوینت مفهوم سختی (STIFFNESS)

  پاورپوینت مفهوم سختی (STIFFNESS) پاورپوینت فرمول سختی خمشی ستون پاورپوینت فرمول "سختی پیچشی" پاورپوینت تعریف سختی پاورپوینت محاسبه سختی جانبی قاب خمشی پاورپوینت محاسبه سختی جانبی قاب چند طبقه پاورپوینت تعریف مرکز سختی در ساختمان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مفهوم سختی (STIFFNESS) جهت رشته عمران در قالب 15…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی 46 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی 46 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری خودكارآمدی تحصيلى ادبیات نظری خودكارآمدی تحصيلى چارچوب نظری خودكارآمدی تحصيلى فصل دوم پایان نامه خودكارآمدی تحصيلى دانلود مبانی نظری خودكارآمدی تحصيلى پیشینه خودكارآمدی تحصيلى پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت بیماری التهابی حاد روده و آپندیسیت

  پاورپوینت بیماری التهابی حاد روده و آپندیسیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بیماری التهابی حاد روده و آپندیسیت جهت رشته ی پزشکی در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • پاورپوینت استانداردهای نامگذاری فولاد

  پاورپوینت استانداردهای نامگذاری فولاد پاورپوینت اصول نامگذاری فولاد پاورپوینت نامگذاری فولادها بر اساس استاندارد astm پاورپوینت جدول استاندارد فولاد پاورپوینت استاندارد فولاد آمریکا پاورپوینت نامگذاری فولاد بر اساس din پاورپوینت تبدیل استانداردهای فولاد رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت استانداردهای…

 • دانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری word

  دانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی کیفیت زندگی کاری با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد      …

 • اثر مداخله های نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی نوع زنان شناختی

  اثر مداخله های نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن و نوشتن دانش آموزان ابتدایی دچار نارساخوانی تحولی نوع زنان شناختی مداخله های نوروسایکولوژی کارآمدی خواندن و نوشتن نارساخوانی نارساخوانی تحولی نوع زنان شناختی دانش آموزان ابتدایی مبتلا نارساخوانی تحولی دانلود مقاله کارشناسی…

 • انواع نظریه های مختلف در مورد اضطراب

  انواع نظریه های مختلف در مورد اضطراب نظریه اضطراب بک نظریه اضطراب فروید نظریه اضطراب بارلو نظریه اضطراب بنیادی اضطراب در نظریه فروید اضطراب در نظریه راجرز نظریه های روانشناختی اضطراب نظريه هاي شناختي اضطراب نظریه دانشمندان در مورد اضطراب…

 • دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد کیفیت سود و پیشینه مطالعاتی آن با فرمت word

  دانلود چارچوب و مبانی نظری در مورد کیفیت سود و پیشینه مطالعاتی آن با فرمت word رفتن به سايت اصلي خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره کیفیت سود و پیشینه مطالعاتی آن با فرمت docx…

 • گزارش کار آموزی با عنوان شرکت ایران خودرو، تحول سیستم های گیت های گازسوز

  گزارش کار آموزی با عنوان شرکت ایران خودرو، تحول سیستم های گیت های گازسوز کاربا دستگاه دیاگ عیب یابی برق وموتور دانلود گزارش کار آموزی با عنوان شرکت ایران خودرو، تحول سیستم های گیت های گازسوز دانلود گزارش کار آموزی…

 • پاورپوینت باتری‌ های لیتیومی در صنعت خودرو

  پاورپوینت باتری‌ های لیتیومی در صنعت خودرو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت باتری‌ های لیتیومی در صنعت خودرو جهت رشته صنایع در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     …

 • پاورپوينت آشنایی با مهندسی نرم افزار فصل یازده اصول و مفاهیم تحلیل

  پاورپوينت آشنایی با مهندسی نرم افزار فصل یازده اصول و مفاهیم تحلیل پاورپوينت مهندسی نرم افزار اصول و مفاهیم تحلیل دانلود پاورپوينت مهندسی نرم افزار اصول و مفاهیم تحلیل پاورپوینت درباره مهندسی نرم افزار اصول و مفاهیم تحلیل رفتن به…

 • پاورپوینت ارزیابی اولیه قبل از اقدام به مقاوم سازی

  پاورپوینت ارزیابی اولیه قبل از اقدام به مقاوم سازی پاورپوینت مقاوم سازی پاورپوینت ارزیابی اولیه پاورپوینت ارزیابی اولیه مقاوم سازی پاورپوینت درمورد ارزیابی اولیه قبل از اقدام به مقاوم سازی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارزیابی اولیه قبل از…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظارتی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودنظارتی مبانی نظری خودکنترلی دانلود مبانی نظری خودکنترلی پیشینه تحقیق خودکنترلی ادبیات نظری خودکنترلی فصل دوم پایان نامه خودکنترلی مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکنترلی ادبیات و مبانی نظری خودکنترلی رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام

  بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام پوشش زنان در اسلام پوشش مردان در اسلام پوشش اجتماعی بانوان پوشش اجتماعی مردان پایان نامه پوشش زنان و مردان در اسلام بررسی پوشش زنان و مردان در اسلام حجاب زن در قرآن…

 • دانلود تحقیق در مورد عملکرد تحصیلی  docx

  دانلود تحقیق در مورد عملکرد تحصیلی  docx رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی عملکرد تحصیلی با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست…

 • دانلود تحقیق سرمایه اجتماعی و نظرات مرتبط با آن با فرمت ورد

  دانلود تحقیق سرمایه اجتماعی و نظرات مرتبط با آن با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی سرمایه اجتماعی و نظرات مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع…